Руководство федерации

 
Харьковская областная федерация шахмат(ХарОФШ) была зарегистрирована 25 ноября 2008 года.
 
В своей деятельности ХарОФШ руководствуется Уставом ХарОФШ и законами Украины.
 
Устав и свидетельство о государственной регистрации ХарОФШ смотрите здесь http://bit.ly/2IcOU5X
 
У ХарОФШ заключены договоры с:
- Федерацией шахмат Украины
- Департаментом по делам молодежи и спорта Харьковской областной государственной администрации
-  Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета
 
Текущее руководство возглавляет ХарОФШ с 25 февраля 2018 года.
 
По каким-либо вопросам по работе Харьковской областной федерации шахмат обращайтесь к:
 

Ковчану Александру Анатольевичу

Вице-президент

Харьковской областной федерации шахмат

050-353-37-22

akovchan@mail.ru

 

Иванов Юрий Федорович

Cекретарь,

Председатель квалификационной комиссии

Харьковской областной федерации шахмат

097-970-64-03

yuri.chess@gmail.com

 

Адрес для корреспонденции:

Харьковская областная федерация шахмат

ул. Чернышевская 7

61057, Харьков

 
================================
 

Выдержка из договора, что касается обязательств Федерации шахмат Украины и Харьковской областной федерации шахмат.

 
 
 ІІ. Зобов'язання сторін

 

2.1. ФШУ:

2.1.1. ФШУ делегує Федерації повноваження щодо розвитку шахів і виключне право представляти її на території області, а також виключне право на організацію та проведення міжнародних, національних та офіційних обласних змагань на території області.

2.1.2. Підтверджує статус, повноваження і права Федерації.

2.1.3. Обраховує результати змагань, проведених в області,  і включає шахістів області до національного рейтинг-листа.

2.1.4. Реєструє міжнародні змагання, які організує Федерація, на сервері ФІДЕ та надсилає їх результати для обрахунку рейтингу ЕЛО.

2.1.5. За пропозиціями Федерації:

- вносить спортивні заходи до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та календаря заходів ФШУ;

2.1.6. Розглядає в установленому законодавством порядку питання щодо можливості надання Федерації фінансової підтримки з бюджету ФШУ на організацію і проведення окремих обумовлених Сторонами спортивних заходів в Україні.

2.1.7. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, у разі їх виділення Федерації з бюджету ФШУ.

2.1.8. Сприяє на спільних засадах:

- організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації тренерів, суддів, інших фахівців з шахів;

- інформаційно-методичному забезпеченню Федерації.

2.1.9. Надає організаційну, правову, методичну та консультативну допомогу.

2.1.10. Присвоює в установленому порядку спортсменам і суддям  кваліфікаційні розряди та суддівські категорії, порушує клопотання перед відповідними державними органами про нагородження та присвоєння спортивних та почесних звань окремим категоріям видатних спортсменів та тренерів, фахівцям фізичної культури та спорту.

2.2. Федерація:

2.2.1. Бере на себе зобов’язання щодо реалізації делегованих їй ФШУ повноважень і прав щодо розвитку шахів в області.

2.2.2. Розробляє та подає ФШУ пропозиції до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та календаря заходів ФШУ.

2.2.3. Несе відповідальність перед ФШУ за організацію і проведення спортивних заходів на території області.

2.2.4. Погоджує з ФШУ питання щодо проведення на території області міжнародних спортивних змагань.

2.2.5. Сприяє розвитку інфраструктури шахів, їх матеріально-технічної бази відповідно до міжнародних вимог, підготовці та підвищенню кваліфікації тренерів і суддів на території області.

Забезпечує організацію співробітництва з структурними підрозділами з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.2.6. Надає методичну допомогу в організації навчально-тренувального процесу в спортивних школах, секціях, клубах, командах області.

У взаємодії з місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, сприяє створенню нових спортивних клубів, відділень спортивних шкіл, секцій, спеціалізованих класів у навчальних закладах області.

2.2.7. Забезпечує виконання Федерацією та її членами вимог Законів України, зокрема: «Про об’єднання громадян», «Про фізичну культуру і спорт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів.

2.2.8. Здійснює в установленому законом порядку фінансово-господарську діяльність.

2.2.9. Безумовно виконує і вимагає такого ж виконання від органів та членів Федерації рішень ФШУ, виданих у межах її повноважень.

2.2.10. Здійснює на території області заходи щодо соціального захисту спортсменів, тренерів, інших фахівців, турботу про ветеранів спорту, у тому числі:

- забезпечує вирішення питань, пов’язаних зі страхуванням, призначенням в установленому порядку пенсій;

- порушує клопотання про призначення спортсменам, тренерам, іншим фахівцям почесних звань,  кваліфікаційних розрядів та спортивних звань.

2.2.11. Щорічно за підсумками спортивного сезону подає ФШУ інформацію про діяльність Федерації в минулому році.

2.2.12. Веде облік членів ФШУ на своїй території.

2.2.13. Організовує збір членських внесків членів ФШУ на своїй території і їх використання згідно з рішенням Виконкому ФШУта цим Договором.

2.2.14. Залучає спонсорів для проведення змагань та інших шахових заходів.

2.2.15. Зобов’язується у разі виділення коштів ФШУ, використовувати їх виключно за цільовим призначенням та в установленому порядку звітуватися перед ФШУ про їх використання.

2.2.16. Забезпечує участь в офіційних обласних змаганнях найсильніших спортсменів області.

2.2.17. Організовує проведення офіційних обласних змагань на високому організаційному рівні, із забезпеченням кваліфікованого та об’єктивного суддівства.

 

III. Публічність

 

3.1. Факт надання фінансової або іншої підтримки з боку ФШУ має бути зазначений у будь-яких друкованих матеріалах, підготовлених у зв’язку з виконанням положень цього договору.

3.2. У всіх випадках, коли це є прийнятним, Федерація погоджується згадувати факт надання підтримки з боку ФШУ у всіх друкованих матеріалах, публічних виступах, прес-релізах чи у будь-яких подібних матеріалах.

3.3. Федерація використовує назву та логотип ФШУ, тільки у прямому зв’язку із виконанням умов цього Договору, за умови попереднього погодження із ФШУ. При цьому назва та логотип використовується виключно у вигляді, затвердженому ФШУ.