Квалификационная комиссия

 Квалификационная комиссия

 
 
 
 
Витяг
Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України
Текст оригіналу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1861-13#n171
 
 
VІ. Умови присвоєння спортивних розрядів
 
Спортивні розряди вважаються виконаними за умови наявності у складі
 суддівської колегії відповідних спортивних змагань:
 
для кандидатів у майстри спорту України - не менше трьох суддів не нижче першої категорії;
 
для інших спортивних розрядів - не менше трьох суддів не нижче другої категорії.
 
 
VІІ. Порядок присвоєння спортивних розрядів
 
1. Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" та перший спортивний розряд 
присвоюютьcя наказом Міністерства освіти і науки, 
структурного підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, міських державних адміністрацій.
У разі потреби за рішенням Міністерства освіти і науки, присвоєння спортивного розряду "Кандидат у майстри спорту України"
та першого спортивного розряду може бути надано структурному підрозділу з фізичної культури та спорту
виконавчого органу органу місцевого самоврядування в містах обласного значення.
 
2. Другий та третій спортивні розряди присвоюються структурним підрозділом з фізичної культури і спорту
районної державної адміністрації, виконавчого органу органу місцевого самоврядування в містах обласного значення.
 
3. Перший юнацькій спортивний розряд присвоюються:
в неолімпійських видах спорту - закладами фізичної культури і спорту, 
статутними документами яких передбачений розвиток відповідних видів спорту;
 
Рекомендації

суддівським колегіям по оформленню турнірної документації змагань Мiнiстерство молоді та спорту України, Федерації шахів України та документації для обрахунку в кваліфікаційній комісії ФІДЕ.
 
1. Комплект турнірної документації змагань Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Федерації шахів України: 

1.1. Заявки на участь у змаганнях, оформленні у відповідності з вимогами положення про проведення змагань. 
1.2. Анкети учасників змагань (зразок – додаток №1).
1.3. Протокол засідання мандатної комісії за підписами голови та двох членів комісії (зразок – додаток №2).
1.4. Регламент турніру за підписом головного судді (зразок – додаток №3).
1.5. Розклад проведення змагань за підписом головного судді (зразок – додаток №4).
1.5а. Розклад пар за турами (для турнірів за коловою системою) за підписом головного судді (додаток №5).
1.6. Бланки партій (по 1 екземпляру), підшиті з протоколами турів. Бланки можуть мати нумерацію у межах туру або наскрізну. Рекомендується робити нумерацію у межах туру, коли номер партії відповідає номеру стола.
1.7. Протоколи турів, підписані головним суддею та головним секретарем (зразок –додаток №6 – коловий турнір, додаток №7 – турнір за швейцарською системою).
1.8. Підсумкова турнірна таблиця (для турнірів з нормою майстра спорту України таблиця повинна мати підписи трьох суддів (головний суддя, головний секретар, заступник головного судді, усі троє повинні мати категорію не нижче національної) (зразок – додаток №8 – коловий турнір, додаток №9 – турнір за швейцарською системою, додаток №10 – командний турнір).
1.9. Турнірна таблиця руху за турами за підписом головного судді (для колових турнірів) (зразок – додаток №11).
1.9а. Турнірна таблиця зустрічей за турами за підписом головного судді (для турнірів за швейцарською системою) (зразок – додаток №12).
1.10. Звіт головного судді за підписами головного судді та головного секретаря (рекомендовані форми – додаток №13 та додаток №13а ).


Крім вищевказаних обов’язкових документів до звіту можуть бути включені: склад апеляційного жюрі (зразок - додаток №14), протоколи засідань апеляційного жюрі (при їх наявності), афіша, програмка змагань, фотографії, буклети, інформація засобів масової інформації, турнірні бюлетені. 

Головний суддя зобовязаний видати довідки суддям, які обслуговували змагання (зразок – додаток №15). 

Увага! Головний суддя, разом з організаторами змагань, відповідає за передачу турнірних матеріалів для обрахунку національних рейтингів до кваліфікаційної комісії ФШУ та передачу матеріалів змагання для висвітлення на сайті ФШУ (або інших сайтів за погодженням з організаторами змагань). 

2. Комплект турнірної документації для обрахунку турніру в кваліфікаційній комісії ФІДЕ: 

2.1. Турнір за швейцарською системою:

2.1.1. Звіт (рапорт) головного судді (додаток №16). Документ генерується програмою Swiss Manager.
2.1.2. Турнірний звіт (формат Краузе) (додаток №18). Додаток № 18 генерується за допомогою програм PROTOS, Swiss Master 5.5, 5,6, Swiss Manager.
2.1.3. При виконанні учасниками норм балів міжнародних звань – сертифікати учасникам (додаток №19), сертифікати арбітрам (додатки №2021). Додаток №№19 генерується за допомогою програми Swiss Master 5.5. Додатки №№ 20, 21 генеруються за допомогою програми Swiss Manager. 


2.2. Турнір за коловою системою:

Всі документи, як у турнірі за швейцарською системою плюс турнірна таблиця (додаток №25). 
 
*****************************************************************************************************************
 
Пакет документов для присвоения кмс на примере Вирченкоhttps://drive.google.com/open?id=1rvoB8w1mAb0mEPrHzmPi81tmGvT_TBQc

Документы